ESNAF SANATKAR TANIMI

-Esnaf ve Sanatkâr meslek kollarına dahil olan,

-Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran,

-Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,

-Basit usulde vergilendirilen veya vergiden muaf bulunan,

-İşletme usulde deftere tabi olan, MESLEK VE SANAT SAHİBİ kimselerdir.